TEL 943 33 56 45

nahikor@nahikor.com

EUS

CAST

puertas y ventanas nahikor

HASIERA

NAHIKOR

PRODUKTUAK

KONTAKTUA

NAHIKOR

LEGE OHARA

ERABILERARAKO BALDINTZAK

 

Informazioaren gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen arabera, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk jakinarazten dizu www.nahikor.com webgunearen titularra dela. Aipatu Legeko 10. artikuluak ezartzen duen beharkizunari erantzunez, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk honako datu hauen berri eman nahi dizu: Web-orri honen titularra CARPINTERIA NAHIKOR SL da: IFK B20584363 zenbakiduna, eta helbidea CARPINTERIA NAHIKOR SL, Florida Auzoa 56 - 17. pabil., 20120 Hernani. Merkataritza Erregistroan erregistratuta dago 1.646 liburukiko, 9. folioko SS12802 orrian, 1. inskripzioan. Enpresarekin harremanetan jartzeko posta elektronikoaren helbidea nahikor@telefonica.net da.

 

 

ERABILTZAILEA ETA ERANTZUKIZUNEN ARAUBIDEA

 

CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren webgunean nabigatzeak, sartzeak eta erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen du; horrenbestez, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren webguneko orrietan zehar nabigatuta, hemen ezartzen diren erabilera-baldintza guztiak onartzen dira,  kasuaren arabera, nahitaez bete beharreko dagokion araudia aplikatzeari kalterik sortu gabe.

CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren web-orriak informazio, zerbitzu eta datu ugari ematen du. Erabiltzaileak webgunea behar bezala erabiltzearen ardura hartzen du bere gain.  Ardura hori honako hauetara zabaltzen da:

 

• Erabiltzaileak CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk landutako galdera-sortetan ematen duen informazioaren egiazkoa eta legezkoa izango da webguneko zenbait zerbitzu eta edukietara sartzeko. Halaber, bere ardura izango da aipatu galdera-sortak beteta lortuko dituen sarbide-gakoei emango dien erabilera.

 

CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk baldintza hauek, legeak, moralak, ohitura onek edo ordena publikoak xedatutakoaren kontrara emandako informazioa, zerbitzuak eta datuak erabiltzea, edo beste edozein modutan bitartekarien eskubideak nahiz webgunearen beraren funtzionamendua urra daitezke.

 

 

ESTEKEN POLITIKA ETA ERANTZUKIZUN SALBUETSIAK

 

CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk ez du bere ardurapean hartzen erabiltzaileak gure webgunean dauden esteken bitartez iritsi daitekeen bestelako web-orrien edukia, eta, halaber, aitortzen du ezein kasutan ez duela sarean dauden bestelako web-orrietako edukia aztertuko, ezta horien gaineko inolako kontrolik egingo ere.

Orobat, ez ditu bermatuko esteka horien bitartez ireki ditzakeen eta bereak ez dituen web-orrien erabilgarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna nahiz legezkotasuna.

CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk aitortzen du behar adina neurri hartu dituela haren web-orrian nabigatzerakoan erabiltzaileek izan litzaketen kalte oro saihesteko. Ondorioz, CARPINTERIA METALICA SLk ez du bere gain hartuko, ezin kasutan, erabiltzaileak Interneten nabigatzearen ondorioz izan litzakeen kalteen erantzukizunik.

 

 

ALDAKETAK

 

CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk beretzat gordetzen du aldez aurretik abisatu gabe webguneko edukian egoki deritzon aldaketa egiteko eskubidea. Bai webguneko edukiei dagokienez, bai webgunearen erabilera-baldintzei dagokienez, baita kontrataziorako baldintza orokorrei dagokienez ere. Aldaketa horiek, webgunearen bitartez, zuzenbidean zilegi den edozein modutara egin ahal izango dira, eta web-orrian argitara emanda dauden bitartean eta legez geroztik egin daitezkeen beste aldaketa batzuek aurrekoak aldatzen ez dituzten bitartean nahitaez bete beharrekoak izango dira.

 

 

COOKIEEN ERRESERBA

 

CARPINTERIA METALICA NAHIKO SLk beretzat gordetzen du erabiltzailea haren webgunean nabigatzean cookieak erabiltzeko eskubidea, nabigazioa pertsonalagoa eta erosoagoa izatea errazte aldera. Enpresak datuak babesteko duen politikari helduz, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk jakinarazten du cookieak erabiltzaile anonimoari eta horren ordenagailuari lotzen zaizkiola; ez dute, bere horretan, erabiltzailearen izen-abizenik ematen.

Erabiltzaileak ordenagailua konfigura dezake kookiak jasotzen ari dela jakinaraz diezaion; hartara, nabigatzaileak nahi izanez gero, cookie horiek disko gogorrean instalatzea eragotz dezake. Nolanahi ere, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren webgunera sartzeko, ez da nahitaezkoa cookieak instalatzea.

 

 

DATU BABESA

 

Datu Pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk bere webgunearen erabiltzaileei jakinarazten die web-orrian dauden galdera-sorten bidez enpresak jasotako datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean jasoko direla, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren ardurapean, bi aldeen artean ezarritako konpromisoak bideratu, arindu eta bete ahal izateko xedearekin.

Halaber, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk jakinarazten du erabiltzaileak eskubidea duela datu horietara sartzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko, idazkia helbide honetara bidalita: CARPINTERIA METELICA NAHIKOR SL; Florida auzoa 56, 17. pabilioia - 20120 Hernani.

Guri aurkakorik adierazi ezean, zure datuek aldaketarik ez dutela izan, zuk edozein aldaketaren berri guri emateko konpromisoa hartzen duzula, eta aldeen arteko harremana fidelizatze aldera datu horiek erabiltzeko baimena ematen diguzula ulertuko dugu.

 

 

JABETZA INTELEKTUALA

 

Testu eta irudi guztien jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak, hala nola orriak aurkezteko eta muntatzeko bitartekoen eta moduen eskubideak CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLrenak dira, berez edo lagapen-hartzaile gisa. Horrenbestez, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestutako obrak izango dira, eta arlo horretan Espainian eta Europan indarrean dagoen araudia aplikatuko zaie, baita gaiarekin lotura duten eta Espainiak sinatuak dituen nazioarteko itunak ere.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza intelektualari buruzko Legea betez, web-orrien edukiak osoki nahiz zati bateak kopiatzea, banatzea, publikoki agertzea eta erabiltzea debekatzen da espresuki non eta ez duen CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren berariazko baimena.

 

 

LEGEZKO EKINTZAK, APLIKAGARRIA ZAION LEGERIA ETA ESKUMENAK

 

CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk beretzat gordetzen du, halaber, web-orriak eta horko edukiak behar bezala ez erabiltzeagatik, agiri honetan jasotako baldintzak ez betetzeagatik egoki ikusten dituen ekintza zibil edo zigor-ekintzak aurkezteko eskubidea.

Espainian indarrean dagoen legeriak zuzenduko du CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren eta erabiltzailearen arteko erlazioa, eta HERNANIko epaitegiek edo auzitegiek izango dute eskumena erabiltzailearen eta CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren artean sor litekeen edozein eztabaida ebazteko.

 

 

WEBeko GALDERA SORTAN EDO HARREMANEAN SARTZEKO KLAUSULA

 

Jakinarazten dizugu inprimaki horren bidez lortutako datuak, eta zure posta elektronikoaren helbidea, CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SL enpresaren fitxategi batean sartu ditugula, eta aipatu fitxategiaren xedea izanik zure kontsultei erantzutea, eta zure interesekoa izan daitekeen enpresari buruzko informazioa zuri helaraztea.

CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLk konpromisoa hartzen du galdera-sorta honen bidez lortutako datu horiek soilik arestian aipatutako xedearekin erabiltzeko.

Interesdunak adierazten du badakiela, klausula hau irakurrita, nora doazen eta zertarako erabiliko diren jasotako datuak.

Galdera-sorta hau bidaltzeak azaldutako baldintzak onartzen direla esan nahi du.

Halaber, zure baimena ematen diguzu gure produktuei buruzko publizitatea bidaltzeko zuk emandako posta elektronikora.

15/1999 Lege Organikoak xedatzen dituen baldintzetan datu horietara sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko nahiz aurka egiteko eskubidea gauzatu nahi baduzu, idazkia bidal dezakezu helbide honetara: CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SL, Florida auzoa 56, 17. pabilioia - 20120 Hernani (Gipuzkoa).

34/2002 Legeak, Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoak, 21. artikuluan xedatzen duenaren arabera, zure baimena eskatzen dizugu CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SL enpresak dituen produktuei eta/edo ematen dituen zerbitzuei (gure iritziz zure interesekoak izan daitezkeenak) buruzko publizitate-jakinarazpenak bidaltzeko, bai posta elektronikoz, bai jakinarazpen elektroniko baliokideren baten bidez.

Ez dut CARPINTERIA METALICA NAHIKOR SLren produktuei buruzko publizitaterik jaso nahi.

 

 

Irakurri eta onartu egiten dut aurreko testua, baita kontratazio-baldintzak eta web-orri honen erabilera ere.

La Florida, 56 - Pab. 17

Montebideo, 9

20120 HERNANI (Gipuzkoa)

TEL 943 33 56 45

nahikor@nahikor.com